Rozhovor so židofilom a sionistom Miroslavom Iliašom

 

Rozhovory

 

Autor: PETER LACKO   

20.02.2008 00:15

 

(červený text v zátvorkách – komentár pastor Forkrist)

 

Miroslav Iliaš bloguje na SME od roku 2006. V základných informáciách o sebe má uvedené: „Konzervatívec. Židofil a sionista. V diskusiách ‘bryndziar’“. Človek by si na prvý pohľad myslel, že sa jedná o recesiu a la Mordechaj Kapusta, ale keď sa človek na tie príspevky pozrie lepšie, zistí, že zrazu nevie, či sa jedná o prívrženca sekty, alebo schizofrenika. Možno oboje. O tom, ako sa k tomu dostal, čo očakáva od svojej „viery“, ako vníma zabíjanie Nežidov, o jeho postoji k masmediálnemu „nadržiavaniu“ Židom, židofilnej prepojenosti na magazín .týždeň a mnohom ďalšom sa s ním zhováral Peter Lacko.

Natrafiť na človeka, ktorý by o sebe verejne vyhlasoval, že je „Židofil a sionista“, je dosť vzácnosť. Môžete popísať pár slovami svoj stručný životopis, ale najmä ako a za akých okolností ste dospeli k tomu spomínanému „židofilstvu a sionizmu“?

K židofilstvu a sionizmu som dospel skrze kresťanstvo (to sotva) a najmä čítanie Biblie a štúdiom jej výkladov (jedine židovským, lebo kresťanský to ani nemôže byť). Kniha kníh hovorí o. i., že Židia sú stále vyvoleným národom pre zaslúbenia dané patriarchom Abrahámovi-Izákovi-Jákobovi. Som – ako mnohí iní kresťanskí sionisti – presvedčený, že zhromažďovanie Židov v ich biblickej domovine je prejavom Božej vernosti a predzvesťou príchodu Mesiáša (skôr klamstva, ktoré viedlo k Balfourovej deklarácii), o ktorého identite je celý kresťanský svet pevne presvedčený, že je to Jesua Ha Masias, teda Ježiš Kristus.

(Zaujímavou otázkou by bolo, či vlastne pán Iliaš Bibliu skutočne čítal. Možno tak Talmud. Kniha kníh NIKDE – a opakujem NIKDE – neuvádza, že Židia sú stále vyvoleným národom. Pre ozrejmenie – Židia NIKDY vyvoleným Božím národom neboli o nič viac, ako keby ste Izraelom nazvali kanibalov z Papuy-Novej Guiney. Kresťanskí sionisti sa snažia vytvárať dojem, že patriarchovia Abrahám, Izák a Jakob boli Židia. Absurdnejšiu predstavu – dovolím si povedať klamstvo a rúhanie – si predstaviť v súvislosti s Bibliou nevedno)

Kresťanom (luteránom) som vyše 10 rokov (Luther sa v hrobe neobracia, ten musí rotovať), no o Izrael a židovstvo sa zaujímam od roku 2005, blogujem o tom od roku 2006. Profesionálne som výskumný pracovník na vysokej škole.  (A to je ten problém. Ako hovorí staré príslovie: „Hovoriť je striebro, mlčať zlato.“ Pán Iliaš by mal byť ticho a o Izrael a židovstvo sa zaoberať oveľa viac a podrobnejšie. Sionizmus by ho rýchlo prešiel.)

Tou „vzácnosťou“ môjho vyhlasovania je jedine to, že to robím verejne na blogu, čo je v našich končinách nezvyklé. Poznám aj iných proizraelských bratov z Čiech a zo Slovenska, aj ich proizraelské kresťanské organizácie (ako ICEJ, chevra), ktorí robia pre Izrael a židovstvo omnoho viac ako ja, ktorý len vo voľnom čase bloguje.

Vo svete (napríklad v USA) je kresťanských sionistov, aj blogujúcich, a ich organizácií pomerne dosť; každý rok napríklad naša najväčšia organizácia ICEJ – organizuje na Sukkot v Izraeli veľkú konferenciu, kde sa preberajú aj teologické záležitosti ohľadne Židov a Izraela.

Myslím si, že každý kresťan, ktorý berie vážne Božie slovo – Bibliu, dôjde k poznaniu, že Boh Židov – svoj zmluvný národ – stále miluje. (To by museli byť moderní Židia spojení rodokmeňom s biblickým Izraelom. Chyba lávky. Z konvertovaného Chazara biblický Izraelita nebude, aj keď sa sionisti postavia na hlavu. Fakty nepustia.)A keď Hospodin stojí s Izraelom, stojím aj ja, aj mnohí iní kresťania.

Podľa vyjadrení na vašom blogu považujete Ježiša Krista za Mesiáša. Ako je zlúčiteľné kresťanstvo so sionizmom, keď jedni majú a druhí očakávajú Mesiáša?

Zlúčiteľné je v tom, očakávaný Mesiáš (J. K.) splní sionistické očakávania, t. j. obnovu biblického Izraela, a to pri svojom druhom príchode. Jeho nohy zastanú na Olivovom vrchu (ako predpovedal prorok Zachariáš, a potvrdili to anjeli učeníkom pri Jeho nanebovstúpení v Skutkoch), a On bude vládnuť svetu z Jeruzalema.

V ktorom roku očakávate príchod Mesiáša pre židov?

Zdôrazňujem, že ide o spoločného Mesiáša Židov aj kresťanov, pričom kresťania poznajú Jeho identitu ako Ježiš z Nazareta (Akože má pán Iliaš dojem, že sa mu podarí niekoho oklamať? Neexistuje nič také, ako spoločný Mesiáš pre Židov a kresťanov. Možno tak pre Židov a židofilov.). Rok Jeho príchodu sa nedá určiť, to vie len nebeský Otec. Pán Ježiš v eschatologických rečiach v Evanjeliách zmienil príznaky pred Jeho príchodom, korešpondujúce so zvesťou biblických prorokov, poukazujúcich na posledný deň Hospodinov.

Ježiš Kristus mal byť pôvodne Mesiáš aj pre Židov, no tí ho odmietli a čakajú na svojho. Kresťanom Ježiš Kristus vyhovuje a neočakávajú nového. Prečo si myslíte, že má prísť nový spoločný Mesiáš?

Vo vyznaní kresťanskej viery sa hovorí o druhom príchode Ježiša Krista na zem. A keď ten bude vládnuť svetu z Jeruzalema, ako dosvedčuje Stará Zmluva (Tanach), tak logicky bude v 1000-ročnom kráľovstve aj politickým Mesiášom. Keď niekto vládne, tak robí aj politiku, nie? Podstatný rozdiel je ten, že tá „politika“ bude čisto Božia. Takže druhý príchod J. K. naplní aj židovské očakávania Mesiáša, ktorý zachráni Izrael a nastolí vo svete trvalý izaiašovský mier (Odporúčam „Bibliu čítajúcemu“ židofilovi podobenstvo o pšenici a kúkoli a ďalšie proroctvá Ježiša Krista).

Aké sú reakcie okolia na vaše deklarované „židofilstvo a sionizmus“.

Štatisticky – podľa diskusných príspevkov – viac negatívne (A za to chváľme Pána! Nie všetci ľudia – a kresťania zvlášť – sú teda podobne zmagorení).

Keď prebieha sofistikovanejšia diskusia o Židoch, často sa natrafí na problém definície pojmu „Žida“. Ako istý odborník na židovstvo (súdiac  podľa tém na vašom blogu) by ste mohli uviesť vlastnú definíciu tohto pojmu? Alebo sa plne stotožňujete s nejakou cudzou?

Vlastnú definíciu nemám, stotožňujem sa so štandardnou – Židom je ten, kto sa narodil zo židovskej matky, a aj ten, kto na judaizmus konvertoval (ešte tak uviesť z Písma, odkedy sa biblický Izraelita preukazoval pôvodom z matkinej strany. Čo na to pán Iliaš?).

Ako sa dá na judaizmus konvertovať, pokiaľ nemám v sebe „židovskú krv“?

Procesom konverzie na judaizmus. Rabíni o tom vedia viac. (Klamstvo. Žid podľa rabínov je len podľa rodokmeňa. Samozrejme, z politicko-finančných dôvodov sa o tom mlčí)

Židovstvo vnímajú mnohí ako skupinu vymedzenú nielen nábožensky, ale aj národnostne a dokonca aj rasovo. Židia dlhé stáročia preferovali endogamný spôsob života, čím si mohli zachovať svoj „rasový ráz“. Ale najmä v poslednom storočí sa Židia výrazne miešajú s Nežidmi. Po piatich generáciách takto miešaných zväzkoch vznikajú Židia, ktorí majú v sebe ledva 3 % pôvodných židovských génov. Podobným produktom je zaiste aj Bar Refaeli – topmodelka, ktorú by z rasového hľadiska každý zaradil skôr k nordickej rase ako k židovskému národu. A podľa jej vyjadrení nemá k Izraelu ani vzťah. V čom potom spočíva jej „židovstvo“?

V tom, že sa narodila do židovskej rodiny (Jediná pravda – 0.01 percentný Žid – stále Žid). Percento „židovských“ génov nie je dôležité (Ale je, a oveľa viac, než si pán Iliaš uvedomuje alebo chce priznať). Dôležitejší je osobný vzťah, postoj Žida k svojmu národnému, či národno-náboženskému židovstvu. Uviedol by som kontrapríklad – sú aj mnohí asimilovaní Židia, ktorí objavujú svoje židovstvo. Verím, že Hospodin bdie nad svojím zmluvným národom, potomstvom Abraháma-Izáka-Jákoba, a zachová – aj napriek asimilačným trendom – ho až do príchodu Pomazaného (To je fakt. Akurát si židofil zmýlil národ).

Asi sa dá súhlasiť s tým, že nestačí len „percento génov“, ale dôležitý je aj osobný vzťah. No u spomínanej topmodelky Bar Rafaeli absentujú aj gény aj vzťah a aj napriek tomu je to pre vás židovské dievča a „chazarská krásavica“. „Kontrapríklad“ znovuobjavovania židovstva u asimilovaných Židov nie je celkom vhodný, lebo tu môže ísť skôr o motív čerpania výhod vyplývajúci zo židovského zaradenia. Mimochodom, priezvisko Iliaš znie ako zle poslovenčené židovsko-maďarské priezvisko Íleš (v slovenčine Eliáš). Ste si istý, že nemáte v sebe židovské korene, ktoré by ste mohli objaviť? A neuvažovali ste nad procesom konverzie na judaizmus?

V rodine som o židovských predkoch vôbec nepočul, ale ani som to hlbšie neskúmal, priznám sa. Mám vedomosť maximálne o starých rodičoch, ktorí bolí tradiční kresťania (predpokladám, že tí sa musia v prípade svojho vnuka obracať v hroboch).

Konverzia na judaizmus u rabína u mňa nie je možná, keďže vyznávam Ježiša Krista ako Mesiáša. Napriek tomu k Izraelu a židovským koreňom kresťanstva mám hlboký vzťah.

Čo sa obnovovania židovstva týka, nevidíme do srdca každej jednej osoby, ktorá sa hlási – viac alebo menej, úprimne a či len formálne – k židovskému pôvodu, tradíciám, viere. Sú Židia horliví za svoj národ a vieru, no sú aj menej, dokonca sú aj takí, čo pre Izrael nevidia žiadnu perspektívu. Ja sa však v tejto otázke – kto je a kto nie je Žid – spolieham výlučne na Boha (Ďalšia pravda. Pri návrate Krista nezostane jeden, o kom by sa nevedelo, že je Žid. A to sa budeme zrejme diviť.). Židia sú Jeho národom, Jeho permanentným vlastníctvom, Jeho „biznisom“ (Typické sionistické klamstvo. Biblia to hovorí o BIBLICKOM Izraeli. Nie o Židoch, ktorí Izrael nie sú. Doporučujem pánu Iliašovi prečítať si niečo z The 1980 Jewish Almanac) . On predsa zasľúbil, že tu budú a na konci časov sa objavia vo vlastnom obnovenom národe a v biblickej domovine pred príchodom Pomazaného. Preto rôzne špekulácie o židovskom pôvode nechávam bokom, a hľadím na veci ohľadne vyvoleného národa očami biblickej viery a zdravým rozumom.

Druhým termínom, ktorý má sporné definície, je pojem „sionizmus“. Ten vnímate ako?

Ako povzbudenie ducha Židov, aby išli budovať/obnovovať svoju národnú domovinu (Ibažebyne.). Ako v starých časoch návratu z babylonského zajatia Hospodin povzbudil ducha židovských zajatcov, aby išli (vďaka ediktu perzského kráľa Kyrosa) obnovovať Jeruzalem. Sionizmus považujem za Boží nástroj obnovy vyvoleného národa v zasľúbenej zemi pred príchodom Mesiáša, ktorý spasí Izrael a celý svet (Na rozdiel od hopsajúceho šábes-goja Iliaša by som sa veru radšej nechcel dožiť takejto židovskej spásy).

Ako by malo v praxi vyzerať to spasenie sveta, keby malo nastať, povedzme, dnes?

Na odpoveď sa treba pozrieť do Biblie (Talmud, synu, Talmud. A ak ho nemáš, googluj). Tá nám dáva aj mozaiku posledných udalostí spojených s príchodom Mesiáša. Stručne zhrnuté, príchod Mesiáša bude spojený s veľkým konfliktom s centrom v Izraeli. Evanjelikálna teológia navyše dáva tieto udalosti do posledného Danielovho sedemdesiateho sedemročia, v ktorom sa objaví Chrám, ako aj Antikrist (Vysvetlí nám pán Iliaš projekciu 70. týždňa Daniela z prvého storočia do 21. storočia?). Kedy sa to celé „naštartuje“, presne nevieme, zatiaľ len vidíme obnovovanie „centrálneho hráča“ Izraela, jeho neprajníkov, a pozorujeme i tvorbu globálneho svetového systému (Jasné. a neocons v pozadí New World Order sú určite tí zlí neonacisti…alebo – prekvapenie – kresťanskí sionisti?). Obrazne povedané, cesto na posledné biblické udalosti už zamiesené je.

Keď z ničoho nič vznikne zrazu štát istých ľudí a istého náboženstva na mieste, kde stáročia žil niekto iný a s iným poriadkom, tak s minimálnym zmyslom pre predvídanie môžeme očakávať, že vytesňovaní sa stanú „neprajníkmi“. Ako ale konkrétne toto „spasenie sveta“ by malo mať dopad na svet. Napr.: čo sa stane so svetovou chudobou a hladomorom? Kam zmizne H. I. V. a rakovina? Ako sa zastaví roztápanie ľadovcov?

Spasenie sveta po príchode Mesiáša – pevne verím – bude mať pozitívny dopad pre svet. Veď samotný Boh, Stvoriteľ všetkého, bude prebývať medzi ľuďmi a bude izaiášovská ríša pokoja.

Vo svojich príspevkoch blogu používate neštandardnú typografiu nadpisov podľa vzoru týždenníka .týždeň. Dá sa z toho vyvodzovať, že máte k tomuto periodiku pozitívny vzťah? A ak áno, tak prečo?

Áno mám. Veď politicky sa považujem za kresťanského konzervatívca, pravičiara. Som sympatizantom (a voličom) OKS.

Čo má týždenník .týždeň spoločné s OKS. A má podľa vás redakcia .týždňa niečo spoločné s židofilstvom a sionizmom?

Čo má spoločné s OKS, je podľa mňa dobré pravicové zameranie. A z toho – podľa mňa – vyplývajú dobré články o Izraeli (ignorácia a judášstvo ako zdroj public relations, len ticho môžeme závidieť).

Za pravicové strany sa považuje aj KDH, SDKÚ, ANO… a tie ste v súvislosti s .týždňom nespomenuli. Čím je podmienená potom tá „dobrá pravicovosť“ u OKS?

Asi tým, že osobne som sympatizantom tejto konzervatívnej mimoparlamentnej straničky.

Pred zhruba pol druha roka sme boli svedkami, kedy Izrael napadol Libanonský štát. Ako vnímate tento konflikt z hľadiska politického a morálneho?

Vaša otázka je mienená, ako keby agresívny Izrael napadol Libanon, ktorý na južnej hranici akoby len pokojne pásol svoje stáda. V Libanone je však zakorenené šítske hnutie Hizballáh, ktoré – asi šesť rokov po stiahnutí Izraela – podniklo cezhraničný útok na Izrael, a unieslo mu vojakov. Preto útok na Hizballáh, ktorý inak neváhal používať libanonské obyvateľstvo ako svoje živé štíty, som schvaľoval, a ako mnohí proizraelskí kresťania, modlil som sa za Izrael, ktorý bojoval proti svojim nepriateľom (.

Neviem, aké informácie ohľadne izraelského útoku na Libanon máte, ale odkedy sa obranná vojna vedie na území cudzieho štátu? Okrem toho, pomer obetí Židov a Nežidov počas tohto zhruba mesačného konfliktu bol 1 : 35, pričom 45 % všetkých zabitých v Libanone tvorili deti. Zbombardovaná značná časť infraštruktúry, viac ako milión utečencov a to všetko len pre dvoch unesených vojakov, s čím libanonská vláda nemala nič spoločné a navyše Olmert o ich prepustení aj odmietol vyjednávať. Boj proti teroristickému Hizballahu zo strany Izraela potom znamená zabíjanie libanonských detí. Aj napriek týmto faktom stále schvaľujete takýto „holokaust“ 21. storočia?

Pokiaľ sú z cudzieho územia podnikané útoky a sú tam základne útočníkov, je logické, že nepriatelia s ich infraštruktúrou musia byť eliminovaní aj tam. Civilné straty Libanončanov ľutujem, ale treba si uvedomiť asymetrický spôsob boja Hizballáhu – vyprovokovať Izrael a potom naň strieľať rakety spomedzi civilistov južného Libanonu. Ani libanonskú vládu by som formálnej zodpovednosti úplne nezbavoval – má svoju šítsku frakciu s „trpenou“ ozbrojenou organizáciou Hizballáh vo vlastnom štáte (akýsi „štát v štáte“), ktorá si podnikne – tentokrát úspešný – cezhraničný útok a unesie vojakov. Od roku 2000 tých útokov bolo dosť, a tak časa trpezlivosti Izraela pretiekla. „Holokaustom“ by som letnú vojnu s Hizballáhom nenazval preto, lebo Libanončania, osoba za osobou , neboli cielene a na základe pôvodu zbavovaní majetku (ale Palestínčanom kľudne môžu, nie?), nakladaní do dobytčákov a odvážaní do vyhladzovacích táborov (holokaust, aspoň čo ja viem, znamená „zápalnú obeť“. Odkedy to má niečo do činenia so zbavovaním majetku, nakladaním do dobytčákov a odvážaní do vyhladzovacích táborov?).

Toto sú ale veľmi chabé zdôvodnenia. Analogicky, ako keby v lete 2006 po vyčíňaní Hedvigy Malinovej (v čase, keď ju ešte väčšina spoločnosti brala vážne) obvinila maďarská vláda slovenskú, že „trpí“ teroristov a následne sem prišli maďarské vojská a vyvraždili stovky dospelých a detí. Podľa takéhoto „vzorca spravodlivosti“ by to bolo adekvátne a v poriadku. Židia majú „Oko za oko, zub za zub!“ naproti čomu kresťania majú „Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé!“ Obidve náboženstva však spoločne deklarujú Desatoro Božích prikázaní, v ktorých jasne stojí „Nezabiješ!“. Nech už to s tým únosom izraelských vojakov bolo akokoľvek, bol to stále „len“ únos a nie zabíjanie stoviek detí. Ako môžete považovať Izrael stále za „svätý“ a obhajovať takéto do očí bijúce zločiny?

Slečna Hedviga, ktorej prípad sa u nás riadne vyšetruje, nie sú ozbrojenci Hizballáhu z južného Libanonu, ktorí si dovoľovali po cca 6 rokov útočiť na Izrael. Občianka Malinová nie sú militanti, prečo by potom kvôli nej mali naši južní susedia posielať sem vojská? (niekto vôbec nepochopil otázku…ale že sa divím…)

Podľa mňa to „zločiny“ Izraela nie sú, tak mi to dosvedčuje vlastné svedomie pred Bohom. Strieľalo sa na Hizballáh, ktorý sa rád ukrýval medzi civilistami a veľmi sa snažil mediálne vyťažiť z ich strát. Každý štát, ktorý by sa ocitol v situácii ako Izrael, by konal podobne – skôr či neskôr by zaútočil na základne militantov a snažil sa ich eliminovať.

Najmä v Európe sme svedkami toho, ako Židia sú nositeľmi istého špecifického druhu ochrany. Ktokoľvek sa o nich vyjadrí len trochu negatívne, dostáva sa do silnej paľby médií. Ako vnímate tento jav?

Schvaľujem to (Dúfam, že to bude schvaľovať, aj keď budú kresťanov – i kresťanských sionistov – zatvárať za čítanie Novej Zmluvy. Lebo za blbosť sa platí rovnako, ako za chyby). Antižidovstvo (alebo antisemitizmus) je súčasťou ľudského zla, a má v Európe svoju dlhú smutnú tradíciu, ktorá vyvrcholila za nacistov tragédiou Shoah.

Čím dodávate legitimitu schvaľovania tohto dvojitého metra? Deje sa to nielen v mediálnej oblasti, ale aj v legislatívnej, kedy napr. v mnohých nežidovských štátoch (vrátane SR) polemizovať o holokauste je trestný čin (pričom na žiadnu inú, hoc aj vnútroštátnu historickú udalosť sa to nevzťahuje).

Legitimitu dávam na základe obrovského rozmeru tragédie. Cca 6 miliónov, Židov (tak moment. 6 či nie 6? Lebo cca 6 môže byť i milión…ale psst, je to trestné napísať), cca tretina svetového židovstva, našlo svoju krutú smrť vo vyhladzovacej mašinérii nacistického Nemecka. A ďalej mnohé tzv. polemizovanie vedie k nechutnému zľahčovaniu, či až k pochybnej obhajobe nacistov; a odtiaľ je len krôčik k rozvíjaniu konšpiračných teórii o židovskej nadvláde a podobne (K tomu len poviem – komu nie je zhora dané, v lekárni nekúpi).

Tragédia 6 miliónov je ozaj strašná, no v histórii nie je zďaleka jediná a napr. Indiáni, Číňania, Gruzínci, ale ani napr. Ukrajinci nemajú ani zďaleka podobné „vymoženosti“. Na jednej strane očakávate mesiáša, ktorý „bude vládnuť svetu z Jeruzalema“ a na druhej strane hovoríte o konšpiračnej teórii židovskej nadvlády. Nie je v tom trochu rozpor?

Z úcty k obetiam Shoah nenazývam tragédiu Židov „vymoženosť“. Ani žiadnu inú, možno menej pripomínanú tragédiu, ako genocída Arménov, či hladomor Ukrajincov (kdeže, systematický hladomor s 10 miliónmi obetí je iba štatistika. Ozaj, aké etnikum predstavovalo najväčšiu časť vedenia boľševikov, pán Iliaš?), by som takto nenazval (to je jasné…enem pro nás a naše dzeci, ako by povedali Záhoráci).

Zdanlivosť rozporu spočíva v uhle pohľadu na vládu Mesiáša z Jeruzalema. „Príď kráľovstvo Tvoje,“ modlíme sa v otčenáši, želajúc si, aby prišlo Božie kráľovstvo na zem. To samozrejme viditeľne príde s druhým príchodom Ježiša Krista do Jeruzalema. Hľadiac očami viery, tešíme sa na Neho, na Jeho vládu. No ľudská hriešna a Satanom inšpirovaná stránka však našepkáva – hľa, títo Židia, zmluvný národ, budú najbližšie pri Ňom. A už je konšpirácia o „židovskej nadvláde“ (no, konšpiračné teórie (presnejšie odhalenia konšpirácií) sa týkajú čohosi iného. Ale to pán Iliaš dobre vie, len nechce povedať. Alebo nevie, a to už by mal byť ticho obzvlášť).

Každopádne, Mesiáš – Pán Ježiš je spravodlivý Sudca, tak sa nebojme, že by sme pod Ním, v Jeho kráľovstve, boli nejako „utláčaní“ Židmi, národom, z ktorého On sám vzišiel.

On sám povedal za svojho pôsobenia v 1. storočí, že má aj „iné ovce“ z nežidovského ovčinca (to povedal? Z nežidovského košiara? Že som si ten verš o „nežidovskom košiari“ nevšimol), a tak spolu s ovcami z domu Izraela budeme jedno stádo. Nemajme konšpiračné obavy, že niektoré ovečky budú vyvolenejšie ako druhé (Pán Iliaš si zase odporuje. Izrael je vyvolený. To znamená, že ostatné nie. To je predsa pointa vyvolenosti? Akurát Židia sú „vyvolení“ na čosi iné ako na svetovládu s Kristom). Pastier ich miluje všetky rovnako.

Tou „vymoženosťou“ bola myslená právna a mediálna ochrana a krytie jednej historickej udalosti (a Židov samotných), nie samotná udalosť.

Pastier môže milovať všetky ovečky rovnako. Ale nie je mu to nič platné, keď isté ovečky, ktoré aj vy osobne nazývate „vyvolené“, neprijímajú tohto Pastiera a už raz ho zmietli z pozemského sveta. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa vzťah týchto „oviec“ k Pastierovi zmenil. Iba blázon by mohol po takej skúsenosti vydať Pastiera napospas katom.

Vychádzam z toho, že ovečky domu Izraela, ktoré ho predtým neprijali a z nevedomosti, Ho dali ukrižovať, aby sa svetu dostalo spasenia, svojho Pastiera raz spoznajú (viď list Rímskym 11. kapitola) (On im odpovedal: “Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané, Matúš 13:11 – toľko k nevedomosti). Toto je predsa platný Boží plán, aj keď sa z ľudského hľadiska možno zdá absurdný. Aj apoštol Pavol ho chváli: „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho.“ (Rim 11:23)

Otázka možno na telo: predstavte si modelovú situáciu: vo veľkom jazere sa topia pre vás rovnako neznámi chlapi: jeden slovenskej a druhý židovskej národnosti. Sú od seba navzájom výrazne vzdialení. Vy ste rovnako vzdialený od oboch. Viete plávať a vzhľadom na časovú tieseň je pravdepodobné, že zvládnete zachrániť iba jedného. V danej situácii nie je žiadny iný diferenciálny faktor, iba ich národnosť. Koho začnete zachraňovať?

Ak dovolíte, otázku „na telo“ neodpoviem, je to len hypotetická situácia – ale prajem si, aby sa obaja topiaci zachránili 🙂 (Je nám teda jasné, koho by zachraňoval. Veď „Židia sú Boží vyvoleným národom.“ Poturčenec horší od Turka, židofil od Žida)

Ďakujem za rozhovor.

http://www.beo.sk 

48 komentárov

 1. HUHUHAAAA ALE JA VERIM V BOHA …ALE NEUZNAVAM ZJUDAIZOVANU CIRKEV ……

 2. TOTO Zmazat a JEHO Zastrelit….to co uz je toto…???GASS

 3. Videl som ten rozhovor uz davnejsie a aj ja som si v duch hvoril nieco podobne ako pastor Forkrist. Zidia nemaju ziadneho prava byt vyvolenym narodom a len tak medzi nami, Biblia (od svojho napisanie) bola tolkokrat prepisovana a prekladana, ze tazko povedat, co z toho co je v nej zachytena pravda a co iba fantazia prepisovaca… V kazdom pripade, povod slova Zid (teda anglickeho slova Jew) svedci o tom, ze Zidia nie su ziadny historicky dedici odkazu Jezisa Nazaretskeho a na Izrael nemaju vacsi historicky narok ako napriklad Palestincania.

 4. Na tomto uchylakovi ma zdravo mysliaci clovek moznost vidiet ako je to zidovstvo pomatene a kolko nasich ludi veri takymto zmatkom.V Amerike zidia vodia za nos 40 milionov krestanov,ktori si hovoria Jedeo-Krestania.Ked si precitate Bibliu od Ferrara Fentona,tak tam je to jasne ,ze Israeliti boli CISTO-KRVNY biely-Adamicky narod co sa nemiesal s innymi rasami.Zid je miesnica,mongreolo-bastardika domiesana smecka hadov sam Jezis ich takto nazval a zabili ho preto,lebo ich poznal a vsade hlasal,ze su potomkami DIABLA-Satana-Kaina co zabil Abela,preto ho zabili a preto lebo bol bielym ,Jedejcom z kmena JUDAH a Judah su dnesny nemci a biely narod Europy su tych dvanast kmenov Israela,preto ta zidobolsevicka Europska unia nam tlaci do Europy ,Negrov,arabou,asiatov,aby nas domiesali,lebo my biely im stojime v ceste k svetovlade.Preto treba zobudit zo spanku co najviac nasich ludi a povesat tu zidobolsevicku cvargu,nech uz je pokoj raz a navzdy.Pozrite sa co robi ta zidobolsevicka vlada na Slovensku ,uz idu davat obcianske preukazy s platobnu kartou.To vsetko len na kontrolu,aby ste si ani nemohli prdnut bez vedomia Zidobolsevikov a to je este len zaciatok ,zobudye sa ludia ,kym nie je neskoro.

 5. Jsem ateista, tak se můžu jen za břicho popadat… 🙂

 6. Autor: na čom sa smeješ? myslím, že dotyčný židofil a jeho choré myšlienky na smiech veľmi nie sú, ak si uvedomíš, aké sú ďalekosiahle následy týchto “pro-izraelských fanatikov”

 7. Autor: co to ma s ateistami? ja som tiez ale nemyslim si…ze tu slo o vieru ako taku … sionizmus nie je o chodeni v nedelu do kostola a davania 20 sk do zvonceka…..

 8. Tak tohle už je snad výsměch zdravému rozumu, ani jsem neměl na to, tyto žvásty a výplody znuděnýho snobskýho levicovýho zmrda, dočíst do konce. Měl by ses se cvými chlebodárci proletět komínem. Je docela vtipný že to ještě komentuje druhé židokřesťanské prase, alespoň by jste se měli kluci dohodnout , když už patříte do stejného táborá. Mrzí mě jen že tím táborem není Auschwitz.

 9. ten človek nemá sedieť niekde v kazajke? Také drísty som ledva do konca dočítala a som úprimne zhnusená z jeho názorov… Sa teším, že som ateista a nie som zmagorená nejakou xkrát prepisovanou (a od základu zmenenou) knihou a skrátka to je jedno,ja sa do toho nerozumiem, ale ten človek na mňa spravil dojem, že nie je na tom psychicky dobre….

 10. Gothmog: označiť ma za “židokřesťanské prase” :-))) tomu sa v praxi hovorí: “Hovorit striebro, mlčať zlato”…Ty by si mohol byť boháč, chlapče.

  a pre ostatných: ešte niekto ide rozprávať o nejakej jednote pro-bielych? :-)) forget it 🙂

 11. Pán Iliaš by mal skúsiť požiadať o občianstvo v zemi “vyvolených”, keď ich tak zbožňuje…Možno keby sa začal čudovať prečo mu ho nemienia udeliť by pochopil čo vlastne zastával (ale najskôr ani potom by mu to nedošlo, jemu zrejme pomôže len lobotómia:D)

 12. Gothmog: veeeelky dokaz nedostatku prehladu chlapeeee juj …. a velmi velky preslap … neviem, ci si pochopil na akej si stranke..alebo si len jeden presne s tych v nasich radoch, ktory by si mali doplnit vzdelanie…. ak vies na akej si … tak potom neviem preco si myslis, ze pastor forkrist je “židokřesťanské prase,” .. ak si to druhe tak sup sup ucit sa … to ze je niekto pastor nie je automaticky to co ty pises …. a hlavne ked neviem treba sa pytat ..potom nevyznies ako hlupak … lebo je mi luto ze to musim napisat, kedze sme na jednej lodi … ale ty si sa tak predviedol … vlastne o to viac ma to mrzi, ze jeden z nas sa takto predviedol

 13. Nedá mi nevyjadriť sa a súčasne položiť otázku dotyčnej osobe… Ja som bol a vždy budem ateistom/ voľnomyšlienkárom/, ale čo sa týka akejkoľvek spolupráce na pomoc bielym sa nebránim spojeniu s “veriacimi”, keď to má mať vyšší cieľ”- 14 slov, tak kedykoľvek… Nikdy nie však pod ich “vlajkou”!

  Otázku radšej nenapíšem, bo by sa tu zas rozprúdila “horúca” debata medzi dvoma tábormi, ktorých spojuje totožná krv… Moja jediná viera je moja BIELA RASA!

 14. keby ma chcel niekto chytať za slovíčka, tak viem, že každý nemáme totožnú krv, zabudol som to dať do úvodzoviek, ale predpokladám, že každý rozumný ma pochopil…

 15. žiadna taká spolupráca u mňa nie je možná, žiaduca a prípustná. urobil som jedinú výnimku pre Hlavu Hore a viac ju robiť nemienim. Všetko ostatné sú kecy…jaksi som už dosť dlho aktívny na to, aby som videl, že žiadna takáto spolupráca nikam neviedla. nuž, koľko ľudí, toľko chutí…

 16. @freeman – suhlasim s Tvojou odpovedou

  @pastor FF – nikto Ti tu nevnucuje spolupracu s kazdym, ALE sam uvidis, ze do buducna nastane situacia, ze spolupraca tu bude, ale samozrejme na urovni, ABY si sa nemusel vyhovarat na negativne skusenosti z minulosti

  netreba zabudat, ze mame spolocneho nepriatela!

 17. pre h: iste, tuná sa o nejakej spolupráci nehovorí, nadhodil som to preto, že mnoho sa práve o tom “zjednotení” hovorí..ale zároveň v druhom slede sa hneď nadáva na kresťanstvo…a nemyslím, že do budúcna takáto situácia nastane…tá nenastala už zopár dobre dlhých chvíľ..skôr sa budú jednotlivé smery profilovať..ono nedá sa sedieť na dvoch stoličkách ani slúžiť dvom pánom. Pokiaľ ide o mňa, o spoluprácu s nejakými satanistami, pohanmi a podobne nestojím. Tolerujem ich názor, mám i takýchto kamarátov, ale to je tak všetko.

 18. @pastor FF – ja nemam ziadneho pana a nepotrebujem ziadnu stolicku

  mojou prioritou je zachovat/chranit geneticky odkaz nasich predkov pred nasimi nepriatelmi

  a to, ci k tomu niekto potrebuje nabozenstvo je pre mna sekundarne

 19. h: Správna poznámka, máme rovnakú prioritu, tak načo hľadať veci, ktoré nás rozdeľujú…, ale to asi bude večný problém paradoxne pre kresťanov, ktorí na jednej strane hlásia pomoc všetkým blízkym, no na 2. strane sami hľadajú, si vytvárajú príčiny, prečo nespolupracovať…

  Mali by sa nad sebou zamyslieť… A ako si správne poznamenal, máme spoločného nepriateľa, a predsa odveká pravda hovorí, že v jednote je sila!

 20. pro admina: nejsem si tak jist, na ktere strane je nedostatek vedomosti (samozrejme se bavim o Gothmogove invektivu). je ale docela dobre mozne, ze jsem jeste o kousek mene tolerantni, nez nekteri zde diskutujici. krestanstvi bylo jiste po dlouha obdobi nastrojem k boji (a asi netreba zduraznovat, o jaky boj jde), nicmene v soucasnosti je jeho uloha zanedbatelna – ba co vic … mozna skodi, nez aby veci bylo ku prospechu. a jak psal Forkrist – on nema za potrebi se paktovat se satanisty a pohany, ja bych se zase durazne distancoval od krestanu – zejmena pak jakychkoli organizovanych skupin (cirkvi atp.). nebylo by lepsi celou zalezitost pojmout “apoliticky” a bez ohledu na prislusnost k jakymkoli socialnim a nabozenskym zarazenim? (chapu, ze slovo “apolicky” muze znit “zajimave”, ale zkuste se zamyslet).

 21. andrew: fajn příspěvek, ale pro mě je otázka náboženství (víry) neméně důležitá, nebo – lépe řečeno – na stejné úrovni jako otázka rasová, protože mé ponímání Bible a křesťanství je stavěno na jiných základech než je typický pomýlený judeo přístup, nemluvě už o absurditách typu “křesťanskej sionista”.

 22. freeman: Prečo píšeš raz ako pod týmto nickom a inokedy pod akýmsi pastorom…?

  Nechcem ťa ani zhadzovať, ani podceňovať, ale dám ti 1 otázku, ak dovolíš, a to, že koľkokrát si ty nezištne pomohol niekomu nej. činom, skutkom? Viem o tebe, že prekladáš z angliny a tak, ale teraz sa pýtam na inú pomoc/ fyzickú/ al. finančnú/ zo svojho vrecka/… Neočakávam ani odpoveď, len chcem, aby si sa nad tým zamyslel.

  Môj oco/ ateista/ pomáha takto celý život, či už rodine, priateľom al. hocikomu, kto ho požiada, no a väčšinou za to nechce ani len ďakujem, ale je spokojný, že mohol pomôcť! Ja som asi tiež po ňom,máme veľmi silné sociálne cítenie, ale kedže môj momentálny zdrav. stav mi to nedovoľuje, tak pomáham iba finančne!- no a ty by si nás odpísal len na základe, že ni sme v tvojej cirkvi al. ni sme kresťania… Zamysli sa nad sebou, keď ti to už musím takto napísať!

 23. Mirec1484, neviem ako dobre poznas Freemana a ako dobre pastora Forkrista, ale v predchadzajucich komentaroch som sa nedocital, ze by to bola ta ista osoba. Ja osobne ich nepoznam tak dobre, aby som si dovolil nieco tvrdit, len si myslim, ze je rozdiel meddzi “Zjednotenou Jahveho cirkvou na Slovensku” a “Cirkvou krestana Jezisa Krista”

  A ktomu odpisaniu… neverim, ze by si bol odpisovany iba preto, ze si ateista. Kazdy je posudzovany podla svojich skutkov. Pastor Forkrist napisal: “Pokiaľ ide o mňa, o spoluprácu s nejakými satanistami, pohanmi a podobne nestojím. Tolerujem ich názor, mám i takýchto kamarátov, ale to je tak všetko.” Nevsimol by som, ze by ta posielal niekam do vecneho zatratenia.

  A pre ostatnych diskutujucich, ako napr. Andrew ci Gothmog. Neviem, ci ste si vsimli, ze pre tychto krestanov je Rimska cirkev rovnakym nepriatelom ako pre vas…, pretoze nie je krestan ako “krestan”

  Prepacte za prispevok trochu mimo misu.

 24. mirec: asi tak, pomáham nezištne mnohým. či už finančne, materiálne, prípadne hoci aj dobrým slovom. Takže na Tvoju otázku som odpovedal. Také, že “aby si sa nad tým zamyslel”, mi príde trošku ako urazené vyplakávanie. A práveže sa nad sebou vážne zamýšľam…a ak by si si dal námahu a napísal trebárs žijúcim členom The Order, tak by Ti zrejme mnohí – ak nie všetci – napísali, že jednou z príčin, prečo skončili tak, ako skončili, bolo i to, že neboli “všetci z jedného cesta”, ak mám to trošku s nadhľadom napísať.
  A mimochodom, napísal som, že v prípade HH som urobil výnimku. Ak sa niekomu niečo nepáči, je to vaša vec. Každý má svoje ciele, svoje predstavy. Či sa predstavy naplnia a ciele dosiahnu, uvidíme. Zažil som spájanie sa bez ladu a skladu a dopadlo to strašne zle. nie raz, nie dvakrát. Ďakujem, neprosím. Dvakrát do tej istej rieky človek nevkročí.

 25. Rene: Poznám ich iba z netu, ale kedže už predtým v debate k inému článku freeman mal totožné vyjadrenia ako teraz ten “pastor”, tak preto mi z toho vyšlo, že by sa mohlo jednať o tú istú osobu… Mohlo, ale ak sa nejedná, tak aj tak to je v podstate jedno, kedže majú rovnaké priority- viera nad rasu.

  K odpisovaniu- ani ty ma nepoznáš, tak … . Nejdem sa tu hrať na niečo čo ni som, ale o mojích skutkoch som sa už niekde zmienil a nemyslím, že robím málo v rámci svojích možností a schopností, takže o tom po tom…

 26. pastor: To je tvoja “vec”, ako ti to pripadá, bolo to len také moje konštatovanie…
  K tomu THE ORDER- nemusím im písať, aby som zistil príčiny ich zániku, mňa to ani nezaujíma, ide mi hlavne o našu krajinu a to, aby sa tu mali bieli ľudia dobre- pre mňa je toto hlavná, primárna priorita! Otázka náboženstva, vierovyznania je u mňa nepodstatná!

 27. mirec1484: “otázka náboženstva, vierovyznania je u mňa nepodstatná!” …to je v pohode. U mňa je to podstatná otázka, a každý nech sa zariadi podľa toho, čo za podstatné a dôležité považuje.
  I ked si vcelku neviem predstavit “jednotu” satanistov a krestanov 🙂

 28. dost ….

 29. pastor: Ver, vzývaj a modli sa ku komu chceš, pre mňa sú to také fantasmagórie, či sa niekto hlási k satanizmu, kresťantvu al. hocičomu inému- Mne sú tieto veci na smiech, lebo ide vlastne o určitý druh fanatizmu a zaslepenosti.

  Pozrime sa na to materialisticky- Čo mám z toho, že sa budem modliť k nej. vymyslenej osobe…veľké hovno!

  Nech si pre mňa za mňa verí každý čomu chce, aj tak tieto debaty nevedú nikam!

 30. Sorry, adminka…, už som skončil túto debatu z môjho pohľadu!

 31. Smutné je túto diskusiu čítať.
  Veľmi smutné. OK uznávam že som si tu z Vás robil humor a všetko ostané.
  Ale toto je smutné.
  Nikomu nič neberiem ani netúžim aby bolo ktorékoľvek moje slovo braté.
  Vždy som sa tu snažil, aby som nebol pochopený.
  Každú nadávku prijmem, aj každú ranu do tváre som prijal.
  Ale toto je smutné.
  Viera má svoj význam, ale akonáhle sa človek správa lepšie
  kvôli svojej viere je to o ničom.
  Preto sa tak správam, preto nevraždím, nekradnem, lebo Boh to tak chcel? Alebo by som niekoho alebo niečo poškvrnil?
  Smutné.
  To nie je kritika, to je smútok.
  Fakt nerozumiem ako môže ten článok a tá diskusia pod nim rozpaľovať vášne, potrebu mať pravdu, potrebu niekomu protirečiť či ho zhadzovať, potrebu sa obhajovať.
  Ja necítim vôbec nič, iba smútok.

 32. antifa: na vylievanie svojich dusevnych pocitov si najdi nejaky EMOblog…. my sme ta neprosili aby si sem nieco pisal!

 33. antifa: ty sa musiš zapojiť do každeho rozhovoru stoj čo stoj aj keď kvalita prispevku je na mizine čo?

 34. NS hnutí se brzy po svém vzniku začalo vymezovat i proti církvi a křesťanské víře. Vůdčí nacionální socialisté odmítali křesťanství jako prohnilý řád, který po staletí svazoval národy svou dogmatickou vírou v nadpřirozeno, svojí nevědeckou pseudo-duchovní podstatou Boha, který ovládá naše životy, a dále vírou v rovnost všech lidí, která popírá známé přírodní zákony. Ale nebylo to jen zastaralé, středověké a zaslepené zanícení církve, pro které jí NS hnutí odmítalo, byla to i její vyčpělost, její nepotřebnost v moderní době uvědomělých lidí, kdy nejsou páni, kteří potřebují podepřít svou autoritu církevním kázáním o pokoře. Jednoduše, NS hnutí bylo moderní a založené na vědeckých principech, přesně v protikladu ke zkostnatělé církvi. Reinhard Heydrich, vedoucí říšských bezpečnostních složek, považoval organizovanou církev za svého největšího nepřítele. Církev celá století rozkládala duše lidí a stála v cestě národnímu uvědomění, proto byla po vítězství NS zatlačena do pozadí a nahrazena racionální vírou ve vlastní schopnosti a přírodní zákony.

 35. V dnešní době stojí církev v čele invaze neevropských imigrantů do Evropy a Evropany osídlených krajů. Ve jménu rovnosti a bratrství církev ničí naší identitu a rozmělňuje naší krev. Za zmínku stojí i fanatická oddanost především protestantské církve věci Izraele a její zarputilá podpora jeho vražedné blízkovýchodní politiky. Dnešní NS, stejně jako jejich předchůdci, odmítají církev a její destruktivní vliv na společnost. Věří ve svou rasu, v sami sebe. Nežijí ve falešných představách a neklaní se falešným idolům.

  Prevzate z jedneho članku ospravedlňujem sa za česky jazyk

 36. to freeman

  No myslím, že podobně “choré” myšlenky a od více jedinců najdeš i v “pročistěbílých” spolcích… 🙂 Já měl spíše na mysli hloupost toho pomýlence a propagaci věřícím(myslim že je evangelík?) jiného náboženství.

  to admin

  Já vím, ale jen že bez náboženství by na světě bylo lépe…
  Je to totiž opium lidstva, tzn že všichni věřící jsou feťáci a měli by se léčit! 🙂

 37. “Postavte z ktorehokoľvek uhla pohľadu naboženstva oproti vede a naboženstvo vždy bude porazene!”
  „Vatikán obviňuje boľševizmus, že ničí kresťanské kostoly, ako keby kresťanstvo vtedy nerobilo to isté s pohanskými chrámami!“
  A.Hitler

 38. Toto je príspevok na ktorý dávajú odkazy pronárodne (proslovensky) zmýšľajúce weby. Samozrejme weby snažiace sa o objektivitu, ale aj weby údajne neobjektívne so sklonom k NS

  Čo robí žida židom

  Michael Tilly

  Pred troma tisícročiami sa roľníci a pastieri na Blízkom východe odvrátili od mnohobožstva a začali vyznávať jediného Boha Jahveho. Týmto sa začala jedna z najväčších duchovných revolúcií ľudstva. Od tých čias židia sami seba pokladajú za Bohom vyvolený národ. Zakladali ríše a prichádzali o ne, vyháňali ich a takmer na celom svete prenasledovali – až kým nevybudovali svoj nový štát Izrael.

  Čo robí žida židom? Táto otázka je taká stará ako židovské náboženstvo. „Žid je ten, kto pochádza zo židovskej matky alebo prestúpil na židovskú vieru,“ znie odpoveď tradicionalistických rabínov. „Ani pokrstený žid sa nezbaví svojho menejcenného židovského charakteru,“ tvrdia demagógovia novodobého antisemitizmu. „Žid je človek, ktorého ostatní považujú za žida,“ hovoril francúzsky filozof Jean-Paul Sartre. „O tom, kto je žid, rozhodujem ja,“ odpovedal vraj ríšsky maršál Hermann Göring na otázku, prečo protežuje a vyznamenáva židovského vojnového veterána. Jedno je isté: neexistuje žiadna všeobecne platná definícia židovskej identity. Predstavu o nej vykonštruovali skôr nežidia. Buď sa na židov pozeralo ako na cudzích, nebezpečných, menejcenných, alebo židovská obec slúžila ako projekcia idylického života – charakterizovaná klezmerovou hudbou a kibucovskou romantikou.

  V prvom rade žid verí v jediného Boha Izraela. Nie je to nemilosrdný pomstivý Boh, ako to tvrdia tí, ktorí o židoch rozširujú zlomyseľný deformovaný obraz. Neexistuje „mstiaci sa Boh Starého zákona“ a „milujúci Boh Nového zákona“. Židia veria v toho istého Boha ako kresťania. V boha milostivého a spravodlivého. Veria v neho aj vtedy – alebo práve vtedy – keď reálne mocenské pomery ohrozujú existenciu židovských obcí. Okrem toho žid verí, že jeho národ je vyvolený. Tento zvláštny vzťah k Bohu židia nikdy nevnímali ako základ nejakého privilegovaného postavenia, ale skôr ako záväzok: záväzok vernosti Bohu. Napokon: žid má predstavu o zasľúbenej zemi Izrael. V židovskom kalendári sviatkov a v liturgii sa spomienka na tento identifikačný symbol odzrkadľuje u židov na celom svete – a okrem toho aj nádej, že Božie kráľovstvo príde do Svätej zeme.

  Podľa tradičného židovského počítania obsahuje Tóra 365 zákazov, čo zodpovedá dňom slnečného kalendára, a 248 príkazov, čo zodpovedá antickej predstave o počte údov v ľudskom tele. Symbolické čísla obrazne vyjadrujú ich komplexnú platnosť v každom čase a v každej oblasti ľudského života. Rešpektovaním zákazov a príkazov – predovšetkým dodržiavaním príkazu obriezky a šabatu, stravovacích pravidiel a pravidiel čistoty každý deň počas ročného i životného cyklu – zostávajú národ i krajina požehnaní.

  Tóra zasahuje do každodenného života židov oveľa komplexnejšie a bezprostrednejšie ako Biblia do života kresťanov. Takmer do detailov riadi vieru, spoločnosť a život. Zatiaľ čo pre kresťanov je ústrednou postavou spásy Mesiáš, pre židov je cestou spásy Tóra; iba život podľa jej ustanovení je životom podľa Božej vôle. Tóra je základným dokumentom židovstva.
  Rozprávania siahajúce od stvorenia sveta až po Mojžišovu smrť sú základom jednoty a výnimočného postavenia Izraela medzi národmi. Právne a kultové návody, ktoré sú súčasťou týchto rozprávaní, sa považujú za Božiu vôľu, za povinnosť ľudu Izraela, za ideálny spôsob a organizáciu života.

  Odvtedy, čo rímske légie zničili Chrám v Jeruzaleme a zbavili tamojších kňazov moci (roku 70 po Kristovi), vykladajú Tóru predovšetkým rabíni. Rabíni môžu teoreticky regulovať všetky oblasti života. Ich rozhodnutia musí obec rešpektovať. Nikdy neexistoval „židovský pápež“, nejaká hlava židovského náboženstva, ktorá by pre veriacich vydávala záväzné náboženské nariadenia. Učenosť rabínov vyvrcholila v Babylonskom Talmude, ktorý vypracovali po roku 600 nášho letopočtu v krajine medzi Eufratom a Tigrisom. Dodnes sa považuje za synonymum rabínskeho učenia. Na základe Tóry a Talmudu vyvíjajú rabíni, učenci a školy od tých čias halachu – zákonné ustanovenia života záväzné pre určité spoločenstvo. Každý uznávaný rabín dodnes rozhoduje v každom osobitnom prípade samostatne, bez akejkoľvek ústrednej riadiacej inštancie. Jeho rozhodnutia sú v obci záväzné len vďaka jeho osobnej schopnosti presviedčať, vďaka diskusii a konsenzu. A tak dodnes existuje napätie medzi autoritou, ktorá rabínom prináleží, a ich skutočnou autoritou v jednotlivých autonómnych židovských obciach.

 39. Židé, kteří nenávidí stát Izrael
  Zdroj: Marek Čejka, eurabia

  Proč ultraortodoxní Židé navštívili íránského prezidenta Ahmadínežáda a dopouštějí se i jiných „nepochopitelných“ kroků.

  Skupinka ultraortodoxních Židů s pejzy, v černých kloboucích a kaftanech se družně baví na teheránské konferenci zlehčující holokaust s prezidentem Ahmadínežádem. Rabín Jisroel Weiss z organizace Neturej Karta promlouvá z televizní stanice Hizballáhu o nutnosti „mírumilovného rozpuštění státu Izrael“. Skupiny chasidů v Brooklynu, v Londýně či v Montrealu pálí veřejně izraelské vlajky. Kdo jsou tito lidé? Náboženští poblouzněnci? Fundamentalisté, kteří zapomněli na dějiny svého národa? Exhibicionisté? Či snad dokonce „židovští antisemité“, jak byli také nazváni? Kdyby podobné aktivity činil člověk nežidovského původu, obvinění z antisemitismu by ho neminulo. V případě ultraortodoxních Židů (kterým se správněji říká hebrejským termínem charedim – bohabojní) je však otázka jejich postoje daleko složitější.

  Boží trest
  I lidé židovského původu se mohou za určitých okolností stát antisemity. Stěží však lze z něčeho podobného vinit hluboce věřící Židy, kteří úzkostlivě dodržují přikázání Tóry. Z náboženských důvodů však mohou být zapřísáhlými antisionisty. Sionismus – tedy moderní židovský nacionalismus – je v jejich podání ztělesněním toho nejhoršího, co mohlo židovský národ ve dvacátém století potkat. Všechno následující židovské utrpení včetně holokaustu, nového antisemitismu, sebevražedných atentátů jsou pro ně Božím trestem za prvotní „sionistický hřích“. Za nejhorší plod sionismu pokládají současný židovský stát – Izrael. Jejich pohled na něj je svým způsobem ještě ostřejší, než je tomu u hnutí Hamas.
  Na druhou stranu zbožní antisionisté odmítají jakoukoliv formu násilí. Daleko přijatelnějším partnerem než izraelské úřady jsou pro ně Palestinci. Tito charedim odmítají jakoukoliv státní podporu od Izraele, nevolí do parlamentu, izraelskou policii nazývají „sionistické gestapo“ a někteří z nich by dokonce za nic na světě nevstoupili na izraelskou půdu.
  Mnoho Židů antisionistické charedim striktně odmítá či přímo nenávidí. Vyčítají jim jejich naivitu a fakt, že si neuvědomují, že mnoho Arabů mezi Židy a sionisty nerozlišuje. Případně je přímo viní z bezbřehé náboženské zaslepenosti, zrady a označují je dokonce za úkladné zločince a vyvrhele.

  Nutnost rozlišování
  Je však třeba vzápětí dodat, že tak vehementní odmítání sionismu je v kruzích charedim dnes již spíše výjimkou. I mezi antisionisty jsou patrné názorové rozdíly. Tak třeba pro největší antisionistickou skupinu na světě, stoupence rabína ze Satmaru (je jich přibližně 100 000, hlavně v USA), byla cesta půl tuctu Židů na nedávnou teheránskou konferenci příliš silná káva. Proto se od nich satmarští chasidé distancovali.
  Nejzatvrzelejší antisionističtí radikálové jsou sdružení ve skupině Neturej Karta (aramejsky Strážci města). Jejich počet se pohybuje v řádu stovek, maximálně tisíců. Od roku 1937, kdy skupina vznikla, žijí její stoupenci v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim, ale také v newyorském Brooklynu a v Londýně. Jsou ze všech antisionistů nejradikálnější a považují židovský nacionalismus za „rakovinu na těle židovství“ a za dílo satanovo. Z toho důvodu jsou ochotni jednat s kýmkoliv, kdo proti němu bojuje. Tedy i s prezidentem Ahmadínežádem, šéfy Hamasu či v dobách dřívějších s Jásirem Arafatem.
  Většina soudobých ultraortodoxních Židů (jejich přesný počet není znám, ale jedná se přinejmenším o několik stovek tisíc Židů po celém světě) ovšem nemá s Izraelem problém. I když vám na dotaz: „Považujete se za sionisty?“ jen málokteří odpovědí pozitivně, v praxi se chovají jinak. Izraelští charedim například doma využívají nejrůznějších výhod: nemusí absolvovat vojenskou službu, neplatí daně a navíc mohou spoléhat na státní podporu placenou z daní „sekulárních sionistických Izraelců“. Toto praktické přijímání sionismu však nebylo pro charedim vždy typické. Pro velkou část z nich představoval sionismus ještě do druhé světové války falešný mesianismus popírající důležité zásady jejich tradičního pojetí judaismu; mezi nimi hlavně princip, že židovský stát může obnovit jedině sám mesiáš, na kterého je třeba čekat v galutu (exilu).

  Zakladatelé-rouhači

  Sionismus nemá tisíciletou historii jako judaismus. Konstituoval se až v druhé polovině 19. století. Jeho základy položili myslitelé jako Moses Hess, Leo Pinsker, Theodor Herzl a další. Sionismus chápali hlavně jako ideu a praktický plán, která má pomoci ochránit Židy před evropským antisemitismem. První sionisté byli nezřídka levicově zaměření pokrokáři s vlažným vztahem k víře předků. Sionistická bezbožnost znamenala pro mnoho hluboce věřících Židů nebezpečnou herezi a rouhání. A právě sekularismus sionismu hluboce iritoval zbožné charedim. Rabín Josef Samuel Bloch přirovnal sionismus k „falešnému mesianismu“, v němž byl Bůh, Tóra a její přikázání nahrazeni falešnými modlami nacionalismu a socialismu.
  Charedim však nikdy netvrdili, že by Židé národem nebyli. „Naše národní vědomí je zcela odlišné od ostatních národů… je zcela spirituální, neboť spočívá v Tóře,“ konstatoval významný rabín Jacob Jehiel Weinberg. Nacionalistické vášně sionistů, vyzbrojování se, boj o půdu s Araby, to vše ztělesňovalo pro tyto charedim rebelii proti Bohu. Jejich výklad posvátných textů jim totiž přikazoval neusilovat o ukončení židovského exilu předčasně a nesnažit se podrobit si zemi izraelskou za pomoci síly.

  Šel bych za Hitlerem
  Holokaust přinesl komunitám charedim obrovské ztráty, protože mnohé z nich žily svým tradičním způsobem právě v oblastech, kterých se nacistické běsnění dotklo nejvíc v Polsku, Rusku, na Ukrajině, v Pobaltí či Rumunsku. Přesto mnoho přeživších rabínských autorit charedim (část z nich stačila uprchnout, hlavně do USA) nepřestalo holokaust vysvětlovat jako důsledek sionistického nedodržování Tóry a jejích přikázání. Rabín Elchanan Wassermann napsal, že „židovská sionistická mládež byla natolik opojena národem a socialismem, že nás Bůh potrestal národním (nacionálním) socialismem“. Dnešní čelný představitel Neturej Karta v Izraeli, rabín Jisrael Meir Hirsch, zase prohlašuje: „Kdybych žil za války, šel bych za Hitlerem. On byl totiž velice rozezlen, když ho sionisté bojkotovali. Udeřil rukou do stolu a pravil: ,Já těm Židům ukážu!‘ … Ale co kdybychom se ho namísto toho tehdy pokusili usmířit?“
  Holokaust dnes antisionističtí charedim nezpochybňují. Jeho příčiny však chápou diametrálně odlišně než většina ostatních Židů. Rabín Weiss navíc tvrdí, že na nedávnou íránskou konferenci jel i proto, že „sionisté zneužívají holokaust k bezostyšnému útlaku“.
  Tak sporné a naivní interpretace holokaustu však nebyly a nejsou příznačné pro všechny charedim. Někteří po druhé světové válce obvinili své rabíny, že je dostatečně nepovzbuzovali k útěku z Evropy. Mnozí z přeživších Židů také po válce svou víru ztratili.

  Víra a realita
  Postoje hluboce věřících Židů se pod vlivem událostí minulého století proměňovaly více než kdy předtím. Významný rabín A. J. Kúk položil v první polovině dvacátého století základy nového směru židovství. Ten se pokusil smířit ortodoxní judaismus s realitou nové doby, hlavně se sionismem. Sionismus a souvisící dění (hlavně snahu o vybudování židovského státu) tak vyložil zcela opačně než Neturej Karta, tedy jako projev Boží vůle. Vznikl náboženský sionismus, který byl pro mnoho Židů daleko logičtější a pochopitelnější. Navíc dodal sionismu teologický, tudíž neoddiskutovatelný rozměr.
  Přesto náboženský sionismus mnoho ze své popularity ztratil – část jeho členů se totiž vydala na cestu radikalismu a stali se z nich fanatičtí sionisté. Není náhoda, že rasistický rabín Kahane (který byl v Izraeli za své postoje vězněn), masový vrah Baruch Goldstein či atentátník premiéra Rabina pocházeli právě z této komunity. K této formě fundamentalismu ostatně neměli daleko ani židovští osadníci z Gazy, kteří kladli předloni největší odpor izraelským vojákům při její evakuaci.
  Ostatně v dnešním Hebronu žije mezi několika stovkami tisíc Palestinců hrstka nejradikálnějších osadníků (žádný jiný Izraelec by tam nebyl ochoten žít). Na jednu hebronskou zeď načmáral jeden z radikálů nápis: „Arabové do plynových komor!“ Je tedy vidět, že amnézie na vlastní historii nepostihla jen radikální antisionisty.

  K čemu je to dobré
  Antisionisté vždycky upozorňovali na to, že se k nim po staletí Arabové a muslimové chovali relativně slušně. S jistými omezeními mohli totiž Židé po staletí praktikovat v muslimských zemích svou víru. Bylo to ve stejných dobách, kdy byli v křesťanské Evropě Židé vyháněni z měst, obviňováni z trávení studní, a dokonce i tehdy, kdy „moderní a civilizované“ evropské země spřádaly a realizovaly plány na jejich úplnou likvidaci. Že se po druhé světové válce vše změnilo a křesťanské země dnes vypadají jako advokáti Židů, zatímco Arabové jako rodilí antisemité, přikládá Neturej Karta právě vzniku Izraele v roce 1948.
  Co je na radikálních sionistech asi nejkontroverznější? Že svými názory mohou dodávat legitimitu těm, kteří jsou skutečnými antisemity. Zde však existuje věčné dilema: Má člověk potlačovat své názory za situace, kdy část z nich může být zneužitelná někým jiným? Představitelé skupiny Neturej Karta tvrdí, že její aktivity přispívají k tomu, že muslimové začínají odlišovat židovství od sionismu. Tím v konečném důsledku přispívají ke snížení antisemitismu v muslimském světě. Otázkou zůstává, zda si tyto věci uvědomí i lidé, jako je šéf Ku-kluxklanu a někteří popírači holokaustu, kteří se teheránské konference také zúčastnili.
  Názory mnoha náboženských antisionistů jsou určitě extrémní a zůstanou i v budoucnu pro většinu Židů naprosto nepřijatelné. Že by antisionisté, radikální náboženští sionisté či kteříkoliv jiní náboženští fundamentalisté začali své názory radikálně měnit, je také nepravděpodobné. Je zde však určitý rozdíl v tom, že názory Neturej Karta sice oprávněně pohoršily bezpočet lidí, na rozdíl od mnoha jiných fundamentalistů však nestály život ani jednoho člověka.
  Pro Židy je existence zbožných antisionistů i náboženských sionistů – tedy komunit s tak diametrálně odlišnými názory – v něčem obecně prospěšná: snad více než cokoliv jiné rozbíjí tradiční antisemitské mýty o „světovém židovském spiknutí“ a jim podobné. Poukazuje na pluralitu a názorovou různorodost Židů po celém světě.

 40. Nadávajte na židov, nadávajte, lebo je to masa bez jedinečnosti, bez názoru jedinca.

  „Židé volí islám, rabiní chtěji konvertováni k islámu postavit mimo zákon“

  Nazev zdroje: Eretz.cz / Libertas news

  Rekordní počet Židů, kteří během minulého roku konvertovali k islámu, přiměl vedení izraelské radikální náboženské strany Šas k předložení návrhu zákonu, který by umožňoval uvěznění jednotlivců, kteří budou provádět šíření (islámu) mezi obyvatelstvem.
  Podle webu Eretz.cz: „Duchovní vůdce charedi – zbožné strany Šas (Sefardští strážci Tóry) rabi Ovadia Josef (Ovadia Yosef) přinutil vůdce parlamentní frakce a poslance Knessetu Jákova Margiho (Yaakov Margi) k navržení rozšíření současného zákona proti misijním aktivitám poté, kdy se dozvěděl k rekordním množství konverzí Židů k islámu v posledním roce.”
  Eretz.cz také poukazuje na to, že „současný zákon ukládá trest vězení na 6 měsíců tomu, kdo se pokusí přimět izraelské nezletilce ke opuštění jejich náboženské víry nebo kdo provede obřad konverze na dětech nebo mládeži.”
  Ať žije demokracie a respektováni práva na odpadlictví… Jak zdůrazňuje Eretz.cz: „Misijní aktivity vůči dospělým nicméně zakázány nejsou, což Šas považuje za nedostatek zákona, který má být odstraněn navrženou novelou.”
  Teď již jen zbývá, aby se lidumilnou aktivitou izraelské strany Šas inspirovali češti politici a postavili konvertováni k islámu mimo zákon.

 41. Na záver raňajších úletov – uvrejnené v jednom ,,našom,, priestore na ktorý tak nadávate. Uverejnené bez komentára, spoliehajúc sa na úsudok každého čitateľa a na vieru v pluralitu názorov, nestavajúc nič na nediskutovateľnom naci a fašo celku ale na slobode jednotlivca.
  Pre objektivitu je priam žiadúce poznať všetky jednostrannosti.
  S Bohom, S Tórou, S Adolfom, Satan na antifu, Do čerta s nami.

  „Bojoval jsem a to je hodně. Věřil jsem, že mohu vyhrát… ale příroda a štěstěna se ode mě odvrátila. Ale i tak je důležité, že jsem ten boj vedl, neboť věřím, že o vítězství rozhoduje Osud. Bylo ve mně to nejlepší, co bylo možné, a co mi ani příští století neodepřou: něco, co by mohl vítěz sám darovat dalším z mé krve: že jsem se nebál smrti, nepodřídil se, má tvář zůstala pevná; že jsem raději volil smrt před životem na kolenou“. Giordano Bruno, upálen 17. února 1600 za následující zločiny:
  – Měl názor, který byl v rozporu s katolickou vírou, hovořil proti ní a jejím služebníkům,
  – měl mylný názor na Nejsvětější trojici, na Kristův božský původ a na inkarnaci,
  – měl mylný názor na Ježíše Krista,
  – měl mylný názor na přepodstatnění (transubstanciaci) a na hmotu,
  – tvrdil, že existuje pluralita světů a jejich nekonečno,
  – věřil v metafyziku a možnost převtělení lidské duše do hovada,
  – zahrával si s magií a proroctvími,
  – popíral neposkvrněnost Panenky Marie.
  Téměř na den přesně o 407 let později byl jiný odpadlík od nového náboženství (ano, holocaust je náboženství, má všechny jeho prvky, včetně toho nejhlavnějšího: musí se přijímat bez přemýšlení a pochybností) shledán vinným a odsouzen za podobné zločiny.
  Německý soud odsoudil Ernesta Zündela k nejvyššímu možnému trestu pěti let tvrdého vězení. Byl uznán vinen v plném rozsahu, žaloba jej viní ze zločinu popírání placatosti země. Vlastně co to povídám, ze zločinu popírání holocaustu. Ale je to ze stejného soudku. Zündel má štěstí, dříve se za podobné zločiny upalovalo.
  Do výkonu trestu se mu samozřejmě nezapočítává dva a půl roku strávených v kanadské samotce bez obvinění jen na základě podpisu dvou ministrů, kteří jej označili za nebezpečí pro národní bezpečnost Kanady. Zündel byl později deportován do Německa, neboť kanadská vláda nebyla schopná sestavit smysluplné obvinění, ač na to vynaložila stovky tisíc dolarů. Deportační proces byl rovněž fraškou, obvinění, kvůli kterému mělo dojít k deportaci, bylo rozděleno na dvě složky. Na veřejnou, v té nebylo nic, co by stálo za psí štěk, a na tajnou, která byla tak tajná, že je nesměl znát ani Zündel sám, ani jeho obhájce.
  Vládním speciálem byl dopraven do Německa na náklady daňových poplatníků (cca 60 tisíc dolarů) a od té doby byl držen ve vězení v Mannheimu. Německý banánový soud navázal na slavnou tradicí nacistických, stalinských a dalších Mickey Mouse soudů a udělil rozvraceči nejpřísnější možný trest.
  Sionisté věří, že důsledným zavíráním každého, kdo zpochybňuje jejich pravdu, se jim podaří tu pravdu posílit. Neškodilo by, kdyby si zaplatili pár hodin doučování nějakého středoškolského učitele dějepisu. Doporučil bych zejména probrat látku kolem Giordana Bruna, Galilea Galileho, Jana Husa, Johanky z Arku a dalších heretiků.

 42. K tim zidom ktori nenavidia Izrael….
  V celej europe ich je nieco cez 300, ked na vyrocie zalozenia tohto statu podpisali peticiu, ze nebudu podporovat stat zalozeny na genocide, vrazdeni, rasizme a potlacani ludskych prav, co Izrael nepochybne je.

  Neboli to vsak nejaki podomovy redavaci, ale znami Zidia, lekari, pravnici atd.

  Zaujimave ze to boli Europsky zidia. V USA som onicom takom nepocul… Ale pochybujem ze by AIPAC apod. podpisovali nieco taketo.

  Ale je pravda ze netreba problem (temu) vidiet len z jednej strany….
  ale pravda aj je ze 1 lastovicka leto nerobi 😉

 43. Antifa co si Ty myslis o popierani Holocaustu?
  Poprosim nejaky vlastny nazor a nie skopirovane clanky…..

 44. Fakt neviem čo sa pýtaš.
  A teraz ako tu ideš robiť so mnou rozhovor? 8)
  Ty si svetaznalý, ty vieš koľko židov nenávidí štát Izrael.
  A to bolo iba v titulku, ktorý je s ďalším textom dosť nekorešpondujúci. Tvorbu titulkov sme brali na strednej a dokonca ich delenie sme brali na strednej, keď pamätáš, bolo to za sociku normálne v osnovách.
  A aký by som mal mať názor? Podľa vašej škatuľkovej šablóny by antifa mala mať nejaký názor na popieranie holokaustu ? Nechápem prečo to práve ty takto nazývaš, ale to je snáď jedeno.
  O popieraní holokaustu si teda mám niečo myslieť.
  Zaujímavé. Nikdy som ho nepopieral, je to holý fakt, popieranie bolo je a bude. Časť náckov sa k nemu prikláňa a časť holokaust oslavuje.
  Inak som si nevšimol, že by sa židia z nášho mesta vrátili k svojim majetkom, alebo prišli pozrieť do vtedy udržiavané a navštevované hroby svojich predkov. Tiež som si nevšimol, že by židia, ktorí prežili niečo o tom hovorili. Musia ťa veľmi dobre poznať a podnet musí výjsť od teba, aj to si dobre všimni, že väčšinou ľutujú, že s tým začali. Čo je podstatné aj keď sú skúpi na slovo, oči zvlhnú.
  So všetkým tým počínajúc neochotou o tom rozprávať si sa mohol stretnúť u našich starých a prastarých rodičov kým ešte žili a u tých pár, ktorí ešte žijú. Keď máš vo svojej rodine stratu počas vojny, alebo len veľké krivdy bez straty života od nacistov, komunistov, kohokoľvek a si dostatočne necitlivý nahoď tú tému, pozoruj reakcie starých rodičov a vyčítavé pohľady mladších členov rodiny.

 45. Tak pozerám, že som to celkom pochopiteľne nenapísal, dá sa to pochopiť rôzne.
  Takže si mám niečo mysleiť o popieraní holokaustu 8)
  Popieranie holokaustu som nikdy nepopieral. Popieranie holokaustu je holým faktom. Bolo, je a bude.

 46. Milujem vas vsetkych

 47. prepáčte, ja som žid od narodenia, ale mnohé z toho, čo tu bolo popísané vychádza čisto z autorovej mysle. Bibliu si zamieňa za Talmud s Tórou, podsúva ničím nepodložené svoje myšlienky…milý autor, čo tak prísť niekedy medzi nás a v pokoji sa porozprávať o viere, živote a pod. ? Myslím si, že by sme boli seberovní partneri a poslucháči navzájom. Ak Vám nevadí môj nízky vek/42/, rád sa s Vami stretnem a vysvetlíme si niektoré nezrovnalosti…
  Isaac Aaron Scaria.

 48. isaac: ani nechci, aby aby som tu začal vyťahovať predmetné verš z Talmudu, lebo odídeš s plačom, prípadne s rečami o antisemitzme…ale Rodkinsohn, Soncino, Maimonides…treba pokračovať?

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: